Przebudowa chodnika przy ul. Śniadeckich

W poniedziałek 24 maja rozpoczęła się przebudowa chodnika przy ul. Śniadeckich na odcinku między ulicami Prostą a Seminaryjską.

Stara i zniszczona nawierzchnia zostanie zastąpiona kwadratowymi płytkami oraz ozdobnym brukiem po zewnętrznej stronie. To wzór, według którego przebudowano już trakty m.in. przy ulicach Karczówkowskiej, Wspólnej czy Równej.

Przebudowę chodnika przy ul. Śniadeckich realizuje Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg.

Rozbiórka obecnego chodnika od strony ul. Prostej rozpoczęła się w poniedziałek 24 maja od wczesnych godzin porannych. Dlatego Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych apeluje do kierowców, by nie parkowali w miejscu przebudowy i tym samym umożliwili sprawny przebieg robót.

Apel dotyczy odcinka około 100 metrów - od ulicy Prostej do kamienicy przy ul. Śniadeckich 20. Sukcesywnie wraz z postępem prac parkowanie będzie niemożliwe na kolejnych fragmentach tej ulicy.

Powrót na początek strony