Przebudowa ul. Witosa i Zagnańskiej potrwa dłużej

Miejski Zarząd Dróg zgodził się na przedłużenie realizacji inwestycji do 15 października. Jako jeden z głównych powodów opóźnienia prac wykonawca podał dużą liczbę kolizji z infrastrukturą podziemną.

Wniosek o aneks terminowy wykonawca wystosował do Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach pod koniec czerwca br. Wnosił w nim o przedłużenie prac o trzy miesiące, czyli do końca października br.   

- Wykonawca wskazał szereg powodów, w jego ocenie niezależnych od niego, które spowodowały zwłokę w prowadzeniu robót budowlanych. Najważniejszym argumentem jest konieczność wykonania robót dodatkowych, które są związane z dużą liczbą kolizji z infrastrukturą podziemną – informuje Jarosław Skrzydło, rzecznik prasowy Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach.

Problemy ujawniły się na finiszu prac, głównie w obszarze ulicy Witosa. Tu między innymi konieczna była przebudowa kilkuset metrów gazociągu. W momencie kiedy firma Strabag składała wniosek o przesunięcie terminu zakończenia robót,  prowadzone były także prace wodociągowe. Wykonawca powołał się również na sytuację związaną z pandemią koronawirusa.

- Po przeanalizowaniu wniosku zgodziliśmy się na przedłużenie terminu do połowy października, czyli do 15 października br. wszystkie prace budowalne powinny się zakończyć – informuje Jarosław Skrzydło.

Najwięcej robót jest do wykonania na ulicy Witosa, m.in. na kilku fragmentach do ułożenia została ostatnia, tak zwana ścieralna warstwa asfaltu, brakuje częściowo chodników oraz dróg dla rowerów i zjazdów na posesje. Do wykonania jest także dużo robót wykończeniowo – porządkowych np. uzupełnienie zieleńców, usuwanie hałd gruzu czy wymiana uszkodzonych krawężników.

- Nie są to prace spektakularne, ale bardzo czasochłonne i konieczne – zaznacza rzecznik MZD.

Projekt „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską” realizowany w ramach Działania 6.4 „Infrastruktura drogowa – ZIT KOF” Osi priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

 

RPO EFRR.jpg

Powrót na początek strony