Przedłuży się remont nawierzchni ul. Massalskiego na Ślichowicach

Inwestycja realizowana jest w ramach tzw. remontów nakładkowych. Obecnie na ulicy Massalskiego prace modernizacyjne prowadzone są na odcinku od al. Szajnowicza – Iwanowa do ul. Kredowej. W ich trakcie okazało się, że konieczne będzie zwiększenie zakresu prac, związanych z wymianą studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej. Dlatego Miejski Zarząd Dróg wydłużył wykonawcy termin zakończenia robót do 2 grudnia br.

- Przedłużenie realizacji prac wynika z faktu, że zakres robót okazał się większy niż pierwotnie zakładano, co ujawniło się po sfrezowaniu starej nawierzchni. Pozostała warstwa podbudowy bitumicznej wymagała wymiany na większej powierzchni. Ponadto konieczna była zmiana technologii robót przy korpusach studni kanalizacji deszczowej z mechanicznych na ręczne, co wydłużyło czas trwania prac – informuje rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg Jarosław Skrzydło.   

Od 14 listopada wykonawca planuje rozpocząć prace na kolejnym odcinku czyli od ul. Kredowej do ul. Dewońskiej. Na odcinku od al. Szajnowicza – Iwanowa do ul. Kredowej na połowie jezdni ustawiono już krawężniki oraz ułożono warstwę wiążącą nawierzchni, na drugiej połowie trwają prace związane z wpustami kanalizacji deszczowej oraz przy podbudowie jezdni. Wykonano także parking z kostki brukowej. W drugiej połowie przyszłego tygodnia zaplanowano układanie warstw bitumicznych na wskazanym odcinku włącznie z warstwą ścieralną.

Ważna ulica na Ślichowicach jest kolejną w tym roku, na której przeprowadzony zostanie remont nakładkowy. W 2023 r. wykonano nakładki bitumiczne na dwóch ulicach: Warszawskiej (od mostów na Silnicy do skrzyżowania z ul. Karczunek) oraz Krakowskiej (na fragmencie pomiędzy ulicą Owocową a bp. Kaczmarka). Obecnie trwają prace na ul. Szczecińskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą).

Na ulicy Szczecińskiej wykonawca ułożył nowe krawężniki oraz warstwę wiążącą nawierzchni. Dobiega końca budowa chodnika. Trwa regulacja wysokościowa studni przed układaniem ostatniej tzw. ścieralnej warstwy asfaltu. Te prace zaplanowane są na początek przyszłego tygodnia. Następnie pozostanie wykonanie oznakowania poziomego. Inwestycja powinna zakończyć się w terminie, czyli do 23 listopada.

Powrót na początek strony