Przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg, Zarządu Transportu Miejskiego oraz Policji Miejskiej z Kielc w Winnicy

Sześcioosobowa delegacja Miasta Kielce w skład, której weszli przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg, Zarządu Transportu Miejskiego oraz Policji Miejskiej w Kielcach pracowała w dniach 21-23 kwietnia 2009 r. w Winnicy. Specjaliści z Kielc zapoznali się z problemami ruchu ulicznego oraz transportu miejskiego w Winnicy zaprezentowanymi „na żywo” przez służby komunalne oraz milicję drogową z Winnicy. Efektem pracy delegacji z Kielc jest dokument zawierający rekomendację rozwiązania najbardziej palących problemów przy zaangażowaniu stosunkowo niewielkich środków finansowych.
Podczas podsumowania, dokonywanego przez ukraińskich gospodarzy, praca specjalistów z Kielc została bardzo wysoko oceniona. Jednoznacznie stwierdzono iż zaproponowane rozwiązania pozwolą uporządkować ruch uliczny w stolicy Podola.

Powrót na początek strony