Przyjazne ciepło dla Kielc – konkurs MPEC dla uczniów

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kielcach zaprasza nauczycieli i uczniów najmłodszych klas kieleckich szkół podstawowych do wspólnej pracy na ciepłowniczych lekcjach, a następnie pochwalenia się jej wynikami poprzez przysłanie prac na konkurs plastyczny "Przyjazne ciepło dla Kielc".

Aby przybliżyć dzieciom z klas I - III tematykę Przyjaznego ciepła dla Kielc, MPEC przygotowało scenariusz zajęć dydaktycznych oraz tablice, które można wyświetlić na tablicy interaktywnej lub wykorzystać do zrobienia wydruków. W prosty sposób podpowiadają jak przybliżyć uczniom takie pojęcia jak ciepło z miejskiego systemu ciepłowniczego, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna, ciepłownia czy wymiennik. Zajęcia opierają się na dyskusji w klasie i „burzy mózgów” jako metodzie przedstawienia niektórych zagadnień. Ostatnie z tablic są poświęcone sposobom oszczędzania ciepła i ciepłej wody, trosce o środowisko i odnawialnym źródłom energii, wykorzystywanym również w ciepłownictwie.

Prace na konkurs "Przyjazne ciepło dla Kielc:, do którego wstępem są ciepłownicze lekcje, przyjmowane będą do 6 czerwca 2022. Nazwiska laureatów poznamy 10 czerwca br. podczas szóstej edycji Kieleckich Dni Energii w Parku Miejskim.

Praca zwycięzcy konkursu ozdobi kalendarz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej na 2023 rok.

Regulamin konkursu oraz materiały do lekcji w klasach I - III są dostępne na stronie internetowej MPEC Sp. z o.o. w Kielcach - www.mpec.kielce.pl

Powrót na początek strony