Rada Miasta Kielce o stypendiach dla studentów z Winnicy

Radni przegłosowali uchwały dotyczące m.in.: zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów, dla studentów uczelni wyższych z Kielc, będących absolwentami szkół średnich i wyższych z miasta partnerskiego Kielc - z Winnicy na Ukrainie.

Powrót na początek strony