Rada Miasta Kielce powołała Marzenę Bzymek na stanowisko Skarbnika Miasta

Kieleccy radni podczas sesji, która odbyła się 15 września, przyjęli uchwałę w sprawie powołania Marzeny Bzymek na Skarbnika Miasta Kielce, która obowiązki na tym stanowisku obejmie 1 października 2022 roku.

Marzena Bzymek zastąpi na stanowisku Skarbnika Miasta Beatę Pawłowską, która pod koniec kwietnia tego roku, zwróciła się do prezydenta Kielc Bogdana Wenty z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Jako powód swojej rezygnacji podała względy osobiste.

Nowa Skarbnik Miasta od 21 lat związana jest z samorządem terytorialnym, dotychczas sprawowała funkcję głównej księgowej w Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach. Z wykształcenia jest ekonomistą i certyfikowaną księgową, ukończyła studia na Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego oraz studia z zakresu rachunkowości na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

- Dziękuję Panu Prezydentowi za rekomendację na stanowisko Skarbnika Miasta i okazane mi zaufanie, dziękuję także Państwu Radnym za poparcie mojej kandydatury. Chcę również podziękować Pani Beacie Pawłowskiej ustępującej z tego stanowiska za wiele lat dobrej współpracy. Mam świadomość, że obejmowane przeze mnie stanowisko wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i dyscypliną. Te cechy towarzyszą mi na co dzień w mojej pracy zawodowej i tak będzie nadal. Ze swej strony deklaruje dobrą współpracę  – powiedziała Marzena Bzymek.

Rada Miasta Kielce przyjęła wcześniej uchwałę o odwołaniu Beaty Pawłowskiej ze stanowiska Skarbnika Miasta, która pełniła tę funkcję od 2019 roku. Obowiązki na tym stanowisku będzie jeszcze sprawować do 30 września. Nieobecna na sesji z powodu choroby dotychczasowa Skarbnik, skierowała do Radnych i władz Miasta Kielce list z podziękowaniami za współpracę.

Słowa podziękowania za dobrą, merytoryczną współpracę do odchodzącej ze stanowiska Beaty Pawłowskiej przekazali również kieleccy Radni i Prezydent Kielc Bogdan Wenta.

- Serdecznie dziękuję Pani Beacie Pawłowskiej za współpracę, a szczególnie za wsparcie w tym trudnym okresie jakim była pandemia, a później wybuch wojny w Ukrainie. Pani Skarbnik zawsze znajdowała czas na merytoryczną rozmowę, szukanie najlepszych finansowych rozwiązań, znakomicie prowadziła kontakty z instytucjami finansowymi i skrupulatnie pilnowała wydatkowania budżetu. Jeszcze raz dziękuję Pani Beacie i życzę powodzenia zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym – powiedział Bogdan Wenta.

Prezydent Kielc jednocześnie powitał na stanowisku nową Skarbnik Miasta. – Dziękuję Pani Marzenie Bzymek za podjęcie tego wyzwania. W obecnych czasach prowadzenie gospodarki finansowej i księgowości budżetowej miasta jak wiemy będzie szczególnie trudnym zadaniem. Witam na stanowisku i życzę powodzenia – dodał Prezydent Kielc.  

Powrót na początek strony