Rada Miasta Kielce wsparła zespół "Kwiat Podola" z partnerskiej Winnicy

Dwa niezwykłe wydarzenia związane z Winnicą, naszym miastem partnerskim na Ukrainie, miały miejsce podczas niedawnych posiedzeń Rady Miasta Kielce. Pierwsze z nich odbyło się podczas Sesji w dniu 07 lutego 2013 roku. Pan Tomasz Bogucki – Przewodniczący RM przekazał uroczyście na ręce Pana Wadima Lisowa – reprezentanta Konfederacji Polaków Podola w Winnicy sfinansowany z własnych środków podarunek w postaci 22 sznurów czerwonych korali.

 

Prezent ten przeznaczony został dla zespołu pieśni „Kwiat Podola” z Winnicy, który występując w pięknych polskich strojach ludowych pozbawiony był tego istotnego elementu dekoracyjnego. Jednocześnie Przewodniczący Rady zachęcił swoich kolegów do włączenia się w akcję pomocy rodakom na Ukrainie i sfinansowanie kolejnego brakującego atrybutu, tj. wianków.

 

Na pozytywną reakcję, po wygłoszonym apelu, nie trzeba było długo czekać. Radni klubu SLD w kieleckiej Radzie Miasta zadeklarowali sfinansowanie brakującego elementu strojów. Uroczyste przekazanie wianków nastąpiło podczas Sesji w dniu 14 marca 2013 roku. Reprezentantem zespołu oraz naszych rodaków z Podola przyjmującym podarunek był po raz kolejny Pan Wadim Lisow.

 

Zespół pieśni „Kwiat Podola” powstał na przełomie 2011 i 2012 roku w Winnicy. W jego skład wchodzą uczniowie Sobotni-Niedzielnej Szkoły Polskiej prowadzonej przez Konfederację Polaków Podola. W grupie śpiewa 22 dziewczyny oraz 3 chłopców. Zespół wykonuje rozmaite pieśni i piosenki polskie, śpiewa również po ukraińsku.

Powrót na początek strony