Radni podjęli ważne projekty uchwał

W porządku nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, która odbyła się w czwartek 17 listopada znalazło się pięć uchwał.

- Przyjęte na dzisiejszej nadzwyczajnej sesji uchwały, mają duże znaczenie dla finansów naszego miasta. Bardzo dziękuję wszystkim Radnym, którzy zagłosowali za, a tym samym dali swój wyraz współodpowiedzialności za dobro naszego miasta i mieszkańców – powiedział prezydent Kielc Bogdan Wenta.

W porządku obrad znalazły się uchwały:

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045.

2. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2022 r.

3. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Kielce, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat.

5. Uchwała w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej w Kielcach oraz opłaty dodatkowej i manipulacyjnej.

Powrót na początek strony