Radni przyjęli rezolucję w sprawie uczczenia Dnia Wolności i Praw Obywatelskich

Za jej przyjęciem głosowało 12 rajców, 3 było przeciw a 7 wstrzymało się od głosu. Treść Rezolucji Rady Miasta Kielce z dnia 6 czerwca 2024 rocku w sprawie uczczenia Dnia Wolności i Praw Obywatelskich:

„4 czerwca 2024 r. obchodziliśmy Dzień Wolności i Praw Obywatelskich ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 24 maja 2013 r. To 35. rocznica pierwszych po ll Wojnie Światowej częściowo wolnych wyborów do Sejmu oraz całkowicie wolnych wyborów do Senatu. Było to de facto zakończenie ustroju komunistycznego w Polsce.

Dzięki zapoczątkowaniu przemian ustrojowych Polska ponownie dołączyła do cywilizacji zachodniej, czego efektem było wejście 12 marca 1999 r. do Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej. 25 lat w NATO i 20 lat we Wspólnocie Europejskiej zapewniło naszej ojczyźnie bezpieczeństwo i rozwój na poziomie międzynarodowym, krajowymi i samorządowym.

Rada Miasta Kielce zachęca mieszkańców Kielc do udziału w głosowaniu, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., wyborach do Parlamentu Europejskiego. Będzie to najlepszy wyraz uczczenia Dnia Wolności i Praw Obywatelskich oraz 35. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r.”

Powrót na początek strony