Radni z Kielc i Gotha rozmawiali o polityce prosenioralnej

Wymiana doświadczeń w zakresie problematyki opieki nad starszymi osobami oraz funkcjonowania jednostek działających na rzecz seniorów była celem wizyty siedmioosobowej delegacji, w skład której weszli seniorzy, radni i przedstawiciele Urzędu Miasta Gotha. Grupa, pod przewodnictwem Waltraud Cott - przewodniczącej Komisji Rady Miejskiej Gotha ds. Seniorów, przybyła do Kielc 15.07.2004 r. na zaproszenie prezydenta Wojciecha Lubawskiego, który nazajutrz przyjął gości w ratuszu.

Spotkali się z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Osiedlowego Klubu Seniora "Sabat" oraz Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta. Rozmawiano na temat sytuacji ludzi starszych w obu partnerskich miastach. W programie pobytu znalazło się także zwiedzanie Domu Opieki Społecznej przy ul. Tarnowskiej, kolacja poetycka w Pałacyku Tomasza Zielińskiego, zwiedzanie Jaskini "Raj" oraz "Ptasiego Azylu" w Ostrowie. Organizatorem spotkania było Przedstawicielstwo Miasta Kielce w Gotha oraz Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta.

Powrót na początek strony