Radni z Winnicy w Kielcach

21 czerwca 2007 r.  delegacja z partnerskiego miasta Winnica na Ukrainie przyjechała do Kielc. Goście spotkali sie z władzami miasta. Wezmą również udział w obradach Rady Miejskiej. Przez kilka dni przedstawiciele Winnicy będą mieli okazję nie tylko zobaczyć miasto i najbliższe okolice, ale również wymienić doświadczenia z zakresu administracji i biznesu. Goście wezmą także udział w spotkaniach w Targach Kielce, w spotkaniach z przedstawicielami kieleckiego biznesu, których celem jest nawiązanie współpracy. Odwiedzą Święty Krzyż i Psary. Delegacja weźmie udział w obchodach Święta Kielc.

 

Skład delegacji z Winnicy:

  1. Siergiej Morgunow – Sekretarz Miasta Winnica
  2. Samwel Egojan – Przewodniczący Komisji „Własności komunalnej oraz gospodarki mieszkaniowo-komunalnej”
  3. Igor Iwasiuk – Przewodniczący Komisji „Oświaty, kultury, młodzieży, kultury fizycznej i sportu”
  4. Wasyl Kasjan – Przewodniczący Komisji „Przemysłu, przedsiębiorczości, transportu, kontaktów ze sferą usługową”
  5. Siergiej Sawczak – Przewodniczący Komisji „Budownictwa miejskiego, budownictwa, własności ziemskiej i ochrony przyrody”
  6. Jurij Zażyrko – Przewodniczący „Komisja praw człowieka, praworządności, działalności deputackiej i etyki”
  7. Tamara Kriwowjaz – Przewodniczący Komisja „Ochrony zdrowia i spraw socjalnych mieszkańców”
  8. Wiktor Krywicki – Przewodniczący Komisji „Planowania, finansów, budżetu i rozwoju socjalno-ekonomicznego”
  9. Paweł Zadorozhnjuk – Radny, członek Komisji „Budownictwa miejskiego, budownictwa, własności ziemskiej i ochrony przyrody”
  10. Aleksander Dan – Radny RM Winnicy

 

Powrót na początek strony