Razem na rzecz budowy pozytywnego wizerunku Kielc i Głównego Urzędu Miar

Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar widok z lotu ptaka
GUM

Prezydent Kielc Bogdan Wenta i prof. Jacek Semaniak, prezes Głównego Urzędu Miar podpisali oficjalne porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem Kielce a Głównym Urzędem Miar. Zakres współpracy obejmuje wzajemną promocję podczas wydarzeń i konferencji za pośrednictwem stron internetowych i mediów społecznościowych oraz w broszurach informacyjnych.

Strategicznym celem infrastruktury badawczej, rozwojowej i naukowej Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar jest wykorzystanie nauki z dziedziny metrologii do podniesienia konkurencyjności polskich firm na rynku europejskim i światowym. - Powstanie w Kielcach Kampusu Laboratoryjnego jest kluczowe dla dalszego rozwoju nie tylko miasta, ale całego województwa świętokrzyskiego. Dzięki współpracy Głównego Urzędu Miar oraz kieleckich przedsiębiorców wzrośnie prestiż i znaczenie stolicy regionu świętokrzyskiego na gospodarczej mapie Polski - mówi prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Zawarte na początku kwietnia porozumie, określa zasady współpracy pomiędzy Miastem Kielce i Głównym Urzędem Miar w zakresie wzajemnej promocji inwestycji, jaką jest Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar oraz promocji Miasta Kielce, jako siedziby Kampusu, ważnego ośrodka metrologicznego w Europie i miejsca, w którym można realizować swoje osobiste cele i budować równowagę pomiędzy życiem zawodowym, naukowym i prywatnym.

Zakres współpracy obejmuje wzajemną promocję podczas m.in. wydarzeń i konferencji za pośrednictwem stron internetowych i mediów społecznościowych oraz w wydawanych broszurach informacyjnych.

Powrót na początek strony