Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych

Postępowanie uzupełniające odbędzie się w szkołach dysponujących wolnymi miejscami w dniach od 31 lipca do 3 sierpnia do godz. 15. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest w Systemie Elektronicznego Naboru, na tych samych zasadach, co postępowanie rekrutacyjne. Obecnie liczba wolnych miejsc po ogłoszeniu listy przyjętych i nieprzyjętych wynosi 573.

Pod tekstem zamieszczamy listę szkół z liczbą wolnych miejsc w poszczególnych placówkach.

W postępowaniu uzupełniającym biorą udział:

⇒ kandydaci, którzy nie brali udziału w postępowaniu rekrutacyjnym; w postępowaniu uzupełniającym zakładają konta poprzez opcję „Wprowadź wniosek”;

⇒ kandydaci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym nie zostali przyjęci (zakwalifikowani) do żadnej ze szkół; w postępowaniu uzupełniającym wchodzą na swoje dotychczasowe konto poprzez opcję „Zaloguj się” i składają ponownie wniosek;

⇒ kandydaci, którzy nie potwierdzą woli przyjęcia w szkole, do której zostali zakwalifikowani; w postępowaniu uzupełniającym wchodzą na swoje dotychczasowe konto poprzez opcję „Zaloguj się” i składają ponownie wniosek;

⇒ kandydaci, którzy potwierdzą wolę przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani, ale w czasie postępowania uzupełniającego zrezygnują z przyjęcia do tej placówki. Aby móc brać udział postępowaniu uzupełniającym kandydat musi zgłosić się do szkoły, w której potwierdził wolę przyjęcia do szkoły w celu jej usunięcia z systemu, a następnie wejść na swoje dotychczasowe konto poprzez opcję „Zaloguj się” i złożyć ponownie wniosek.

W dniach od 4 sierpnia 2023 roku do 8 sierpnia 2023 roku – przeprowadzone zostaną sprawdziany uzdolnień kierunkowych dla kandydatów, którzy złożyli wniosek do oddziału dwujęzycznego, międzynarodowego bądź sportowego, w terminach ogłoszonych przez dyrektora danej szkoły.

Wyniki sprawdzianów uzdolnień będą znane do 9 sierpnia 2023 roku.

11 sierpnia 2023 roku do godziny 10:00 – zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym.

Kandydat po zalogowaniu się do Systemu, od godziny 8:00 w dniu 11 sierpnia 2023 roku, będzie miał możliwość sprawdzenia na swoim koncie czy znalazł się na liście zakwalifikowanych lub niezakwalifikowanych.

Od 16 sierpnia 2023 roku do 23 sierpnia 2023 roku do godziny 15:00 składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej.

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe dostarczają również zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

24 sierpnia 2023 roku – szkoły ogłoszą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

NABÓR DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Wolne_miejsca-28-07-2023.xls XLS 48 KB
Powrót na początek strony