Remont ważnej ulicy na Ślichowicach. Od środy zmiany na ul. Massalskiego

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach informuje, że od środy, 4 października, w związku z wymianą nawierzchni, firma Albud planuje wprowadzić pierwszy etap zmian w organizacji ruchu na ul. Massalskiego.

Na odcinku od skrzyżowania z al. Szajnowicza-Iwanowa do skrzyżowania z ul. Kredową obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy. Objazd w stronę al. Szajnowicza-Iwanowa wyznaczono ul. Kredową i Karbońską. Na tych dwóch ulicach obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania.

Ponadto na ul. Kredowej, od skrzyżowania z ul. Massalskiego do skrzyżowania z ul. Karbońską, obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy, a na skrzyżowaniu ulic Karbońskiej i Kredowej nastąpi zmiana pierwszeństwa przejazdu.

To nie koniec zmian. Na ul. Kredowej za skrzyżowaniem z ul. Massalskiego zostanie wyznaczony tymczasowy przystanek komunikacji miejskiej. Dodatkowo na skrzyżowaniu al. Szajnowicza–Iwanowa z ul. Massalskiego wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna i wyznaczone będzie rondo.

- Roboty, podobnie jak w przypadku wcześniej wykonywanych nakładek, polegać będą na sfrezowaniu starych zniszczonych nawierzchni i ułożeniu nowych warstw asfaltu – mówi Jarosław Skrzydło, rzecznik MZD.

Ponadto wymienione zostaną krawężniki oraz fragmenty chodników, głównie przy przejściach dla pieszych. Na czas budowy drzewa wzdłuż ulicy zostały zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wyremontowana zostanie także zatoka autobusowa oraz wnęka postojowa. Przewidziano także m.in. wymianę studzienek ściekowych kanalizacji deszczowej. Modernizacja ulicy Massalskiego ma się zakończyć do 16 listopada.

Ważna ulica na Ślichowicach jest kolejną w tym roku, na której przeprowadzony zostanie remont nakładkowy. W 2023 r. wykonano nakładki bitumiczne na dwóch ulicach: Warszawskiej (od mostów na Silnicy do skrzyżowania z ul. Karczunek) oraz Krakowskiej (na fragmencie pomiędzy ulicą Owocową a bp. Kaczmarka). Obecnie trwają prace na ul. Szczecińskiej (na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy do skrzyżowania z ul. Spółdzielczą).

Powrót na początek strony