Rewitalizacja skweru im. Ireny Sendlerowej. Do północy można zgłaszać opinie online

W poniedziałek, 7 marca o godz. 17:00 w Sali USC Urzędu Miasta Kielce odbędzie się spotkanie konsultacyjne. Propozycję zagospodarowania Skweru im. Ireny Sendlerowej można znaleźć na portalu Idea Kielce. Tam dostępny jest także formularz online, przez który można zgłaszać opinie i uwagi.

Zagospodarowanie skweru im. Ireny Sendlerowej jest częścią dużego projektu „Zielona rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc”, który obejmuje także Rynek oraz ul. Bodzentyńską wraz z placem Świętego Wojciecha i teren przed dawną Synagogą. Na jego realizację Miasto Kielce pozyskało środki z Programu Inwestycji Strategicznych.

Zgodnie z wytycznymi zebranymi podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych w 2016 r., skwer ma być zróżnicowany na trzy strefy. Od strony ulicy Paderewskiego ma zostać zorganizowana strefa ciszy, do spokojnego wypoczynku wśród zróżnicowanej zieleni, gdzie będzie można się wyciszyć, przeczytać książkę. W głębi skweru znajdzie się strefa aktywności ruchowej i spotkań, a następnie strefa, w której pojawi się miejsce zabaw dla dzieci. Będzie również miejsce upamiętniające patronkę skweru Irenę Sendlerową. 

Zachęcamy do wypełniania ankiety na stronie Idea Kielce

Podczas dzisiejszego spotkania konsultacyjnego o godz. 17:00 architekci przedstawią założenia programu funkcjonalno - użytkowego dot. zagospodarowania tego terenu.  

Powrót na początek strony