RIO pozytywnie o projekcie budżetu Kielc na 2022 rok

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej Miasta Kielce na 2022 rok oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kielce na lata 2022-2045. Dokumenty zostały przedstawione przez Prezydenta Miasta Kielce.

RIO pozytywnie zaopiniowała również możliwość sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok.

Sesja budżetowa Rady Miasta Kielce odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 r.

Porządek obrad

 


► Rozmowa z Bogdanem Wentą, prezydentem Kielc na temat projektu budżetu Miasta Kielce na 2022 rok

Powrót na początek strony