Rok szkolny 2022/2023 zakończony

Blisko 27 tys. uczniów zakończyło dziś w Kielcach rok szkolny 2022/2023 i odebrało świadectwa. W tej grupie jest 13250 uczniów szkół podstawowych i 13730 ze szkół ponadpodstawowych. Klasę ósmą zakończyło zaś 2160 osób.

W kieleckich szkołach odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego. Była to także okazja do wyróżnienia najlepszych uczniów. Udanych wakacji podczas spotkań w placówkach życzyli wszystkim prezydenci Kielc.

Prezydent Bogdan Wenta spotkał się z uczniami szkół podstawowych nr 25 i 27. Wiceprezydentka Agata Wojda gościła w szkołach podstawowych nr 22 i 23. Z kolei wiceprezydent Marcin Chłodnicki uczestniczył w uroczystościach w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego i III LO im. Cypriana Kamila Norwida.  

Teraz przed młodymi ludźmi ponad dwa miesiące błogiej laby. Do szkolnych ławek wrócą ponownie we wrześniu.

Trwa wciąż rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Ósmoklasiści mają jeszcze do wykonania kilka kroków.

Od 23 czerwca 2023 roku od godziny 08:00 do 12 lipca 2023 roku do godz. 15:00:

  1. Kandydat wprowadza do Systemu oceny jakie uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły, liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty, a także inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie).
  2. Kandydat, który został zwolniony z egzaminów przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wprowadza do systemu oceny ze świadectwa i inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie).
  3. Kandydat doręcza do szkoły pierwszego wyboru, do której złożył wniosek, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu.

Dokumenty można również dołączyć w Systemie w ZAKŁADCE: Załączniki (w takim przypadku nie będzie już potrzeby osobistego dostarczania ich do szkoły pierwszego wyboru).

Szkoła ponadpodstawowa pierwszego wyboru weryfikuje prawidłowość wprowadzonych danych ze świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu, a następnie zatwierdza je w Systemie. Kandydat po zalogowaniu się do Systemu otrzyma komunikat „Osiągnięcia Kandydata zostały potwierdzone przez szkołę pierwszego wyboru”, a w zakładce Lista preferencji pojawią się liczby punktów jakie uzyskał do wybranych grup rekrutacyjnych.

Kandydat, aby móc wprowadzić do Systemu: oceny z poszczególnych przedmiotów znajdujące się na świadectwie, liczbę punktów otrzymaną z egzaminu oraz inne osiągniecia, powinien zalogować się do Systemu wybierając opcje „Zaloguj się”, wybrać zakładkę „Kryteria naboru”, a następnie w wyświetlonym panelu uzupełnić wszystkie wymagane pola.

UWAGA! Aby kandydat mógł wprowadzać oceny w terminie od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023r. jego status w Systemie powinien być „zaakceptowany”. Kandydaci bez potwierdzonych osiągnięć nie biorą udziału w rekrutacji i nie zostaną zakwalifikowani do żadnej grupy rekrutacyjnej.

Powrót na początek strony