Rowerowe inwestycje w Kielcach

Trwa budowa drogi rowerowej przy ul. Krakowskiej. Pierwszy fragment, o długości ok. 1100 m powstaje od granicy miasta do al. Górników Staszicowskich, zaś drugi 800-metrowy od Wojewódzkiego Domu Kultury do ul. Pakosz.

- Bliżej granicy miasta roboty są dużo bardziej zaawansowane, ponieważ tam wykonawca ułożył już blisko 1000 metrów masy bitumicznej na tej ścieżce. Na odcinku przy WDK w tej chwili trwa korytowanie, ustawianie obrzeży oraz robienie podbudowy - tłumaczy Jarosław Skrzydło, rzecznik MZD.

Droga rowerowa przy ul. Krakowskiej to element dużego projektu pod nazwą „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 „promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF”, Oś priorytetowa 6 „Rozwój miast”. Całkowita wartość Projektu wynosi 13 056 223,60 PLN, współfinansowanie UE do kwoty 8 677 200,00 PLN.

RPO EFRR.jpg

 

Wkrótce realizowany będzie kolejny projekt - „Kielecki Rower Miejski, również z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

RPO EFRR.jpg

Projekt „Kielecki Rower Miejski”, oprócz budowy nowych dróg dla jednośladów, zakłada również uruchomienie miejskiej wypożyczalni. Zarządzać nią będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach.

- Samych rowerów planujemy uruchomić co najmniej 250, z czego 25 rowerów elektrycznych, 5 rowerów typu tandem i 10 rowerów typu cargo. Rowery bedą 4. generacji czyli możemy je zostawić i wziąć z dowolnego miejsca na terenie miasta, natomiast pozostawienie roweru poza strefą parkowania będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami - informuje Przemysław Chmiel, dyrektor MOSiR.

W planach jest na początek 50 stacji do parkowania rowerów. Jeszcze w tym miesiącu ma zostać ogłoszony przetarg na dostarczenie jednośladów i systemu do ich obsługi. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach chce uruchomić wypożyczalnię rowerów od 1 maja 2022 roku.

Powrót na początek strony