Rozmawiali o edukacji zdalnej

dyrektorzy_edukacji.jpg

Wymiana doświadczeń z zakresu organizowania nauki zdalnej dla uczniów szkół podstawowych oraz średnich była głównym tematem międzynarodowego spotkania dyrektorów wydziałów odpowiedzialnych za edukację z Kielc i Winnicy oraz szefów 6 placówek oświatowych z obu miast, które dziś odbyło się on-line.

Jak podkreślali uczestnicy dyskusji, doświadczenia nabyte w tym obszarze wiosną na początku pandemii, w znaczący sposób usprawniły prowadzenie lekcji na odległość podczas wprowadzonych późną jesienią ograniczeń.

Szczególna uwaga poświęcona została kwestiom technicznym, to jest: wykorzystywanemu oprogramowaniu i zabezpieczeniu uczniów i nauczycieli w odpowiedni sprzęt. Interesującym wątkiem było sprawdzanie umiejętności i wiedzy nabytej przez uczniów drogą on-line podczas kartkówek oraz sprawdzianów.

W agendzie spotkania znalazło się również omówienie rozszerzenia partnerskich placówek z Kielc i Winnicy o kolejne liceum oraz, zgodnie z życzeniem strony ukraińskiej, wymiana doświadczeń w nauczaniu przedszkolnym.

Na drugą połowę stycznia 2021 roku zaplanowane zostało spotkanie on-line uczniów wybranych szkół, podczas którego przedstawione zostaną prezentacje, dotyczące kultury Polski i Ukrainy oraz Kielc i Winnicy.

Wśród zamierzeń na kolejny rok znalazło się również stworzenie warunków do współpracy Młodzieżowych Rad Miasta, które z powodzeniem funkcjonują w obu miastach.

Kieleckie doświadczenia prezentowali Piotr Łojek - dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Justyna Kukułka - dyrektor V LO, Ryszard Mańko - Dyrektor ZSP nr 2 oraz Dorota Majchrzyk dyrektor SP nr 18.

Powrót na początek strony