Rozmawiali o przejęciu nieruchomości przy ulicy Czarnowskiej

We wtorek, 15 lutego br. w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego odbyło się kolejne spotkanie z udziałem Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza oraz Prezydenta Miasta Kielce Bogdana Wenty, poświęcone nieruchomościom Skarbu Państwa, które są położone na terenie Kielc.

Rozmowy w tym temacie są prowadzone od dłuższego czasu i dotyczą opracowania wspólnych zasad, symetrycznych dla obu stron, mających na celu prowadzenie prawidłowej polityki gospodarki nieruchomościami.

W celu wypracowania korzystnych dla obu stron rozwiązań zorganizowano szereg spotkań, podczas których poruszano kwestie nieruchomości, które na zasadzie wzajemnej współpracy i zgodnie z literą prawa, mogłyby zostać przekazane do użytkowania zarówno na rzecz Skarbu Państwa, jak i Miasta Kielce.

Głównym tematem wtorkowego spotkania była forma przejęcia na własność Gminy Kielce m.in. nieruchomości położonych przy ulicy Czarnowskiej, gdzie mieści się Centrum Komunikacyjne – nowoczesny Dworzec Autobusowy.

Powrót na początek strony