Rozmowy na temat przyszłości ZIT KOF

Prezydent Kielc Bogdan Wenta i wiceprezydent Bożena Szczypiór spotkali się z Mieczysławem Pastuszko, kierującym Biurem Zarządzania Funduszami Europejskimi. Rozmowa dotyczyła m.in. nowych możliwości funkcjonowania Biura ZIT KOF. 

Spotkanie miało charakter roboczy i było okazją do omówienia zasad współpracy samorządów wchodzący w skład Komitetu Sterującego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

- Są samorządy, które obecnie nie należą do Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, a chciałyby uczestniczyć w naszych pracach. Takie wnioski otrzymaliśmy od Miasta i Gminy Pierzchnica oraz Starostwa Powiatu Kieleckiego. Przed KOF stoi zadanie przygotowania strategii, chcemy również omówić stanowiska wypracowane podczas poprzedniego posiedzenia Komitetu Sterującego - mówił Mieczysław Pastuszko.

Rozmowa dotyczyła również przyszłości Biura, które zarządza projektami realizowanymi w ramach ZIT KOF.

- W związku z wygaśnięciem umowy na finasowanie Biura ZIT KOF oraz wskazówkami jakie otrzymaliśmy z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej powinniśmy wypracować nasze stanowisko w sprawie zasad i możliwości finansowania Biura ZIT - mówił Mieczysław Pastuszko. - Środki na finasowanie Bura pochodzą z programu operacyjnego pomoc techniczna i to minister decyduje o sposobie ich rozdysponowania.

Prezydent Bogdan Wenta i wiceprezydent Bożena Szczypiór zapoznali się także z priorytetami Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, w perspektywie najbliższych trzech lat.

Wnioski wypracowane podczas spotkania będą tematem obrad najbliższego posiedzenia Komitetu Sterującego ZIT KOF, które zaplanowano pod koniec stycznia.

Powrót na początek strony