Rozmowy w sprawie inwestycji mieszkaniowych

We wtorek, 23 marca w Urzędzie Miasta Kielce odbyły się rozmowy dotyczące budowy nowych, dostępnych cenowo mieszkań na terenie Kielc.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, prezydent Kielc Bogdan Wenta oraz z-ca prezydenta Kielc Bożena Szczypiór, prezes Głównego Urzędu Miar prof. Jacek Semaniak, dyrektor generalny Głównego Urzędu Miar Piotr Ziółkowski oraz wiceprezes Krajowego Zasobu Nieruchomości Michał Sroka.

Rozmowy dotyczyły współpracy ww. instytucji w sprawie powołania Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM) na terenie Kielc – spółki, której zadaniem będzie budowa nowych, dostępnych cenowo mieszkań. SIM to jeden z elementów planu polityki mieszkaniowej prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

W ramach programu samorządy otrzymały możliwość skorzystania z nowych narzędzi finansowania inwestycji i budowania mieszkań dla osób, które mają tak zwaną zdolność czynszową, ale nie mają tak zwanej zdolności kredytowej.

By nowe projekty mogły zostać zrealizowane powołano Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa, którego celem jest pobudzenie inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM). Środki z Funduszu służyć będą finansowaniu części lub całości wydatków niezbędnych na rozpoczęcie inwestycji mieszkaniowej. Miasto Kielce, w ramach przystąpienia do SIM, może otrzymać wsparcie z RFRM w wysokości do 3 milionów złotych.

Powrót na początek strony