Rozpoczął się remont ulicy Nowy Świat

Firma Strabag wprowadziła zmiany w organizacji ruchu na ulicy Nowy Świat w ramach dużej inwestycji drogowej polegającej na modernizacji 13 ulic w Śródmieściu Kielc.

Na ulicy Nowy Świat od łącznika nad jezdnią (urząd marszałkowski) do skrzyżowania z ul. Pocieszka obowiązuje ruch jednokierunkowy oraz zakaz zatrzymywania pojazdów. Na ulicy Przecznica wprowadzony został ruch dwukierunkowy oraz zakaz zatrzymywania pojazdów po obu stronach ulicy. Zmiany obowiązywać będą do odwołania.

W ramach robót przewidziano wykonanie prac związanych z przebudową fragmentów kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowej nawierzchni, od łącznika nad ulicą do skrzyżowania z ul. Pocieszka. Chodniki i krawężniki będą przebudowane głownie w miejscach, gdzie są w złym stanie technicznym. Duże fragmenty chodników zostały przebudowane w latach ubiegłych.

Modernizacja ulicy Nowy Świat jest częścią projektu „Poprawa dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc”. Inwestycja zakłada przebudowę m.in. następujących ulic: Paderewskiego, Solnej, Kaczmarka, Żeromskiego, Głowackiego, Śniadeckich, Seminaryjskiej, Nowy Świat, Silnicznej, Panoramicznej, Złotej, Równej i Al. IX Wieków Kielc, tworzących istotny układ komunikacyjny w śródmieściu Kielc.  

Powrót na początek strony