Rozpoczęła się rejestracja obywateli Ukrainy, otrzymają polski numer PESEL

Punkt rejestracji w Urzędzie Miasta Kielce przy ul. Szymanowskiego 6, rozpoczął przyjmowanie wniosków od obywateli Ukrainy i nadawanie im numerów PESEL. Do dyspozycji obywateli Ukrainy jest tłumacz oraz fotograf, który bezpłatnie będzie wykonywać zdjęcia do dokumentów.

Do obsługi obywateli Ukrainy udostępniono trzy stanowiska, przy zachowaniu ciągłości obsługi mieszkańców Kielc. Stanowiska rejestracji dla uchodźców w Urzędzie Miasta przy ul. Szymanowskiego będą przyjmować wnioski w dniach pracy urzędu w godz. 7:30 – 15:30. 

- Aby uniknąć kolejek przyjęliśmy system wydawania numerków, żeby informować tych, którzy się zgłoszą, jaka liczba osób jest możliwa do obsłużenia. Dziś wydaliśmy około 45 numerków, liczymy, że podczas tego pierwszego dnia będziemy w stanie przyjąć i nadać 120 numerów PESEL – mówi zastępczyni Prezydenta Kielc Agata Wojda.

Z kolei od czwartku, 17 marca otwarty zostanie drugi punkt rejestracyjny przygotowany przez Miasto Kielce. Mieści się on w Dworcu Autobusowym przy ul. Czarnowskiej 12 w Punkcie Informacyjnym dla cudzoziemców (tunel A, poziom 0). Obywatele Ukrainy wnioski będą mogli składać od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 17:00. Do ich dyspozycji również będzie tłumacz oraz fotograf.

- Procedura nadawania numeru PESEL to praca na danych wrażliwych, może się odbywać na dedykowanym sprzęcie i w ramach wyodrębnionej, bezpiecznej sieci. W tym momencie dysponujemy 1 stacją mobilną, która zostanie zainstalowana w budynku dworca oraz stanowiskami stacjonarnymi w urzędzie. Wystąpiliśmy o przekazanie nam dodatkowego sprzętu oraz przekierowanie pracowników administracji rządowej z odpowiednimi uprawnieniami do pomocy przy składaniu i obsłudze wniosków - mówi wiceprezydentka Agata Wojda.

Swój pobyt w Polsce mogą zarejestrować wszyscy obywatele Ukrainy oraz członkowie ich rodzin, którzy przekroczyli granicę z Polską po 24 lutego br. Osoby ubiegające się o nadanie numeru PESEL w Kielcach powinny zgłosić się do jednego z dwóch punktów.

- Należy posiadać fotografię oraz dokument podróży. Najlepiej, żeby był to paszport, Karta Polaka lub inny dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku dzieci dopuszczalny jest akt urodzenia, również sporządzony w języku ukraińskim. Na miejscu będą pobierane odciski palców od osób, które ukończyły 12 rok życia. Dlatego, osoby te muszą zgłosić się osobiście podczas składania wniosku – informuje Anna Nawrocka, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kielce.

PESEL dla uchodźcy z Ukrainy wydawany jest bezpłatnie. 

Złożenie wniosku o udzielenie numeru PESEL rejestruje pobyt w Polsce obywatela Ukrainy uciekającego przed wojną. Dzięki numerowi PESEL uchodźcy będą mieli możliwość korzystania z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, będą mogli podjąć pracę i założyć firmę.

Powrót na początek strony