Rozpoczęło się koszenie naturalnych łąk kwietnych

Koszenie łąk kwietnych.jpg

Pracownicy Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach rozpoczęli prace przy koszeniu naturalnych łąk kwietnych. Ekipy RPZiUK w poniedziałek, 9 listopada prowadziły działania na skarpach wzdłuż ul. Radomskiej oraz w pasie środkowym między jezdniami ul. Sandomierskiej w pobliżu skrzyżowania z al. Solidarności i ul. Tarnowską.

Przypomnijmy, że w tym roku w Kielcach zdecydowano się wprowadzić pilotażowy program 13 tzw. naturalnych łąk kwietnych. Założono je m.in. w pasach rozdziału między jezdniami ul. Jesionowej, Łódzkiej, Gosiewskiego czy przy alejach Popiełuszki i Solidarności.

Koszenie tych terenów przeprowadza się dopiero późną jesienią, ponieważ rośliny już wydały swoje nasiona i dzięki temu zachowany zostaje ich cykl rozwojowy, a także różnorodność biologiczna. Poza tym, dzięki tym zabiegom pielęgnacyjnym, zwiększa się prawdopodobieństwo lepszego efektu wizualnego w kolejnym roku.

Zdaniem ekspertów, nie należy kosić takich obszarów zbyt często, ponieważ część roślin nie zacznie kiełkować. Z drugiej jednak strony nie można zaniechać koszenia samoistnych łąk kwietnych. Bez koszenia kiełkowanie w kolejnym sezonie będzie utrudnione, a obumarłe pozostałości roślin utworzą warstwę grubą nawet na kilkanaście centymetrów, która blokować będzie rozwój „nowych” roślin.

Pojawienie się „nowych” gatunków roślin na danym obszarze wymaga czasu, niekiedy nawet kilka lat.

Powrót na początek strony