Rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów. Konkurs „Biznes z klasą”

Uczniowie i nauczyciele kieleckich szkół ponadpodstawowych mogą się zgłaszać do udziału w konkursie, którego celem jest zwiększenie wiedzy z zakresu ekonomii i postaw konsumenckich, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz pobudzanie kreatywnego myślenia, a także promocja przedsiębiorczości i innowacji.

Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać grupy złożone z minimalnie dwóch, a maksymalnie pięciu uczniów z klas I-III. W uzgodnieniu z wychowawcą klasy, zgłoszeń dokonuje nauczyciel, który będzie pełnić rolę opiekuna grupy.

Zgłoszenia do konkursu

Warunkiem przystąpienia do konkursu „Biznes z klasą” jest przesłanie formularza zgłoszeniowego szkoły do dnia 16 lutego 2022 roku drogą mailową na adres coi@um.kielce.pl. Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu. (Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są w plikach do pobrania)

Konkurs „Biznes z klasą” składa się z czterech etapów. W ramach pierwszego zadaniem uczniów będzie opisanie pomysłu przedsiębiorczej inicjatywy. Zespoły zakwalifikowane do drugiego etapu wezmą udział w warsztatach przygotowujących ich do prezentacji swoich pomysłów przed komisją konkursową oraz realizacji inicjatyw. Kolejne etapy konkursu obejmować będą stworzenie, realizację oraz przedstawienie projektów jednorazowej lub czasowej inicjatywy przedsiębiorczej - możliwej do zrealizowania w lokalnej społeczności czy przestrzeni publicznej.

Szczegółowe cele konkursu:

a. wzmocnienie kompetencji i postaw przedsiębiorczych wśród uczniów,

b. zwiększenie poziomu wiedzy ekonomicznej i konsumenckiej wśród uczniów,

c. wzmocnienie kompetencji nauczycieli w pobudzaniu i rozwijaniu postaw i umiejętności przedsiębiorczych wśród uczniów.

Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Kielce. Nadzór merytoryczny nad przebiegiem konkursu oraz obsługę techniczną sprawują Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce.

Partnerami Konkursu są: Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Kielecki Park Technologiczny oraz Miejski Urząd Pracy w Kielcach.

Wydarzenie organizowane jest w ramach Programu Edukacja Przedsiębiorczości – projektu Urzędu Miasta mającego na celu rozwijanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Kielce. 

Informacji o konkursie udziela Biuro ds. Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Inwestora, tel. 41 36 76 571 lub mailowo na adres: katarzyna.zarzeczny@um.kielce.pl

Plakat KONKURS.jpg 

 

 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Formularz zgłoszeniowy szkoły.docx DOCX 144,08 KB
2. plakat KONKURS.pdf PDF 207,03 KB
3. Regulamin konkursu Biznes z klasą.pdf PDF 255,96 KB
Powrót na początek strony