Rusza „Przegląd fotografii w technikach dawnych i alternatywnych”

Wystawa fotografii w galerii BWA
fot. K. Samczyńska

Fundacja im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu i Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach zapraszają do udziału w kolejnym „Przeglądzie fotografii w technikach dawnych i alternatywnych”, będącym częścią III Festiwalu Fotografii FOTOPERYFERIE. Zgłoszenia można wysyłać do 15 marca 2024 r.

Celem „Przeglądu fotografii w technikach dawnych i alternatywnych” jest stworzenie przestrzeni i warunków do prezentacji  dokonań artystów używających w swojej twórczości dawnych i eksperymentalnych technik fotograficznych oraz związanych z nimi wartości, a także ich popularyzacja i udostępnienie na wystawie szerokiemu gronu odbiorców w formie bezpośredniego z nimi kontaktu.   

Warunki udziału w wystawie:

– wystawa ma charakter otwarty i mogą wziąć w niej udział wszyscy artyści realizujący prace
w technikach dawnych i alternatywnych.

– dopuszcza się prace w technikach: odbitka albuminowa, guma, pigment, odbitka olejna, cyjanotypia, mokra płyta kolodionowa, papier solny i prace eksperymentalne

– z wystawy wyklucza się prace wykonane tradycyjną techniką srebrową i cyfrową: odbitki bądź powiększenia na papierze srebrowym z tradycyjnego negatywu jak również wydruki z pliku cyfrowego.

Wyjątek stanowią prace wykonane na tradycyjnym materiale srebrowym bądź wydruk cyfrowy, w których finalny obraz został uzyskany za pomocą niestandardowych metod naświetlania czy obróbki (np. fotografia otworkowa, luksografia).

Jak się zgłosić?

Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 pojedyncze prace lub dyptyk + pojedynczą pracę, lub jeden tryptyk – czyli w sumie 3 fotografie. Ograniczenie do trzech zdjęć jest spowodowane pojemnością przestrzeni Galerii Dolnej BWA, w której będzie prezentowana wystawa.

Więcej informacji o przeglądzie, regulamin i karta zgłoszenia do pobrania na www.fundacjaimksk.pl oraz www.bwakielce.art.pl .

fot. Katarzyna Samczyńska

Powrót na początek strony