Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy

W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił, na wortalu publicznych służb zatrudnienia, nową zakładkę „Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy”.

Zakładka adresowana jest do obywateli Ukrainy, którzy będą zainteresowani podjęciem pracy w Polsce oraz uzyskaniem wsparcia ze strony polskich urzędów pracy.

Na stronie znajdziemy trzy bloki informacyjne:

• rynek pracy w Polsce;

• pomoc w innych obszarach;

• rynek pracy w Unii Europejskiej.

W zakładce są także dane powiatowych urzędów pracy, do których powinni zgłaszać się uchodźcy. W Kielcach jest to Miejski Urząd Pracy.

 

Powrót na początek strony