Samorząd Kielc ze wsparciem na udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej

Miasto Kielce otrzymało 462 tys. zł na prowadzenie punktów bezpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dla kielczan w 2023 roku. Umowę na przekazanie środków podpisali dziś z wojewodą świętokrzyskim Zbigniewem Koniuszem, prezydent Kielc Bogdan Wenta i Marzena Bzymek skarbnik Miasta. Wydarzenie odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Kto może skorzystać z bezpłatnej porady?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W przypadku porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość nie ma obowiązku składania oświadczeń o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje również osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

Gdzie mieszczą się punkty?

W 2023 roku na terenie miasta Kielce bezpłatną pomoc prawną uzyskać będzie można w następujących punktach:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, pokój 10 parter, punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00-19:00.

Urząd Miasta Kielce ul. Strycharska 6, pokój 12A parter, punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE, które obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Urząd Miasta Kielce, ul. Młoda 28, pokój 8 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-15:30.

Z dniem 31 grudnia 2022 r. przestanie działać Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65.  

Jak umówić się na poradę?

W celu skorzystania z bezpłatnej porady prawnej, umów się na wizytę:

· za pomocą formularza dostępnego na stronie https://zapisy-np.ms.gov.pl/

· telefonicznie pod numerem telefonu: 41 36 76 703 (od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30).

Możesz skorzystać z porady telefonicznej lub osobistej. Pamiętaj by przy rejestracji wybrać preferowaną formę porady.

Powrót na początek strony