Ściegienniacy Eko-maniacy docenieni za efektywne inicjatywy ekologiczne

V LO im. ks. P. Ściegiennego w Kielcach zwyciężyło w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska „Akademia Fundacji BOŚ”, zdobywając grant w wysokości 5000 zł na działania z zakresu ochrony środowiska. Docenione zostały działania i zaangażowanie drużyny „Ściegienniacy Eko-maniacy”, w skład której wchodzą uczniowie klas drugich i trzecich o profilu medycznym.

Ideą Konkursu jest wspieranie najefektywniej działających uczniów, nauczycieli i studentów w szeroko pojętym obszarze ekologii, klimatu i ochrony środowiska, biorąc pod uwagę przede wszystkim ich dotychczasowe osiągnięcia, a także projekt działań, które zamierzają zrealizować w okresie objętym finasowaniem w aktualnej edycji Konkursu.

Drużyna „Ściegienniacy Eko-maniacy” funkcjonuje od czterech lat i ma na swoim koncie szereg inicjatyw oraz sukcesów w programach i konkursach z tematyki ekologicznej. Młodzież V LO uczestniczy  w ogólnopolskich projektach tj. „Postaw na Słońce”, „Ekoczynni – działamy dla natury!”. Chętnie angażuje się w programy lokalne, organizowane przez Urząd Miasta Kielce, np. „Szkolne Dni Czystego Powietrza” oraz „Międzynarodowy Dzień Ziemi”.

- Ściegienniacy zachwycają inicjatywami własnymi. Są organizatorami debat otwartych dla mieszkańców Kielc, dotyczących jakości powietrza w naszym mieście. Spotkania dotyczą w szczególności sposobów odejścia od konwencjonalnych źródeł energii i zastąpienia ich odnawialnymi. Propagują ideę elektromobilności w Kielcach, jako jedno z rozwiązań minimalizujących zanieczyszczenie powietrza. Do tej pory na spotkaniach zgromadzono ponad 300 osób – uczniów i nauczycieli z różnych szkół, lokalnych mieszkańców oraz przedstawicieli władz miasta - mówi Magdalena Słoma, koordynator projektu w V LO.

Drużyna Ściegiennego jest inicjatorem autorskich warsztatów naukowych dla dzieci klas młodszych szkół podstawowych. W listopadzie 2022 roku przeprowadziła cykl ekologicznych spotkań w jednej z kieleckich podstawówek. Warsztaty dotyczyły ochrony środowiska i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Chcąc poszerzyć działalność w tym zakresie, V LO wypełniło wniosek w konkursie o grant z BOŚ. Wygrana w wysokości 5000 złotych pozwoli na realizację warsztatów ekologicznych na szerszą skalę - w innych szkołach podstawowych z terenu Miasta Kielce oraz świetlic środowiskowych.

Powrót na początek strony