Segregacja śmieci - to się opłaca!

Władze Kielc apelują do mieszkańców o przestrzeganie zasad segregacji odpadów z podziałem na papier, plastik i metal, szkło, odpady biodegradowalne oraz zmieszane. Niestety, mimo wprowadzenia takiego obowiązku nie wszyscy mieszkańcy wywiązują się z tego zadania.

Dlatego miasto Kielce wspólnie z firmą Eneris, która odbiera odpady, rozpoczyna akcję informacyjno-edukacyjną. Celem jest uświadomienie kielczanom, że za poprawną segregację odpowiadają wszyscy, a żeby uniknąć podwyższenia opłat za odbiór śmieci, trzeba zmienić swoje przyzwyczajenia.

Kampanii informacyjno-edukacyjnej poświęcona była konferencja prasowa, w której uczestniczyli Agata Wojda, zastępczyni prezydenta Kielc, Marcin Chłodnicki, zastępca prezydenta Kielc oraz Aneta Boroń, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce. Spotkanie z dziennikarzami odbyło się przy Szkole Podstawowej nr 25.

Agata Wojda, zastępczyni prezydenta Kielc przypomniała, że od zeszłego roku segregacja odpadów stała się ustawowym obowiązkiem. Wcześniej mieszkańcy mogli zadeklarować segregację śmieci lub zrezygnować z tej czynności, płacąc wyższe rachunki za odbiór śmieci. Dziś takiego wyboru już nie ma.

- Niestety w ostatnich miesiącach obserwujemy, że nie wszyscy mieszkańcy wywiązują się z obowiązku segregacji odpadów. Zadowalająco wygląda ten proces w przypadku domków jednorodzinnych, natomiast duży problem istnieje w budynkach wielorodzinnych, gdzie jedna altana śmietnikowa przypada na kilkudziesięciu, a nawet kilkuset mieszkańców - podkreśliła Agata Wojda.

Przede wszystkim problemem jest to, że śmieci nie są wrzucane do odpowiednich pojemników. Zanieczyszczenie danej frakcji innymi odpadami powoduje, że np. posegregowany papier staje się mało wartościowym surowcem, a nawet odpadem zmieszanym.

- Dlatego wspólnie z firmą Eneris chcemy informować mieszkańców o obowiązku segregacji i o konsekwencjach jakie grożą za jej nieprzestrzeganie. W najbliższym czasie na pojemnikach, gdzie segregacja nie będzie prawidłowo przeprowadzona, pracownicy firmy odpierającej odpady będą zostawiać naklejki. To będzie pierwsze ostrzeżenie, apel o poprawę segregacji i zmianę przyzwyczajeń. O naszych działaniach zostali uprzedzeni zarządcy nieruchomości - poinformowała Agata Wojda.

Jeżeli brak odpowiedniej segregacji będzie się powtarzać, to po 15 listopada na pojemnikach może pojawić się żółta naklejka, informująca, że za odbiór śmieci nałożona została zwiększona opłata, według stawki za odbiór odpadów zmieszanych. Zgodnie z ustawą, za brak segregacji odpowiedzialność ponoszą wszyscy mieszkańcy danej nieruchomości. W Kielcach opłata za odbiór śmieci niesegregowanych wynosi 28 zł, a za segregowane 14 zł miesięcznie od osoby.

Miasto Kielce od wielu lat prowadzi akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów. Teraz działania te zostaną zintensyfikowane.

- Przygotowaliśmy ulotki mówiące o tym, jak segregować odpady, które są dostępne w Urzędzie Miasta oraz w wielu innych miejscach. Przekazaliśmy je również spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym. Wiemy, że zarządcy budynków mają spore problemy z organizacją przestrzeni w altance, dlatego przypominamy, że mogą liczyć na nasze wsparcie – poinformowała Aneta Boroń, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska UM Kielce.

Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska pomogą m.in. w doborze liczby pojemników przeznaczonych do segregacji odpowiedniej frakcji.  – Podpowiemy jakich pojemników potrzeba więcej, których mniej. Warto przypomnieć, że obowiązek segregacji ciąży na każdym z nas, natomiast za organizację miejsc do odbioru odpadów odpowiada zarządca danego osiedla czy wspólnoty – dodaje Aneta Boroń.

Do akcji informacyjno-edukacyjnej włączają się szkoły, które przy współpracy z Urzędem Miasta również od wielu lat prowadzą zajęcia dotyczące selektywnej zbiórki odpadów.

- Tym razem przy niektórych placówkach oświatowych pojawią się pojemniki tzw. dzwony, które mają przypominać o obowiązku segregacji i zachęcać uczniów oraz ich rodziców do proekologicznych zachowań – powiedział zastępca prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.

Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca segregacji odpadów prowadzona będzie również w mediach społecznościowych i na stronie UM Kielce, na której można również znaleźć informacje o selektywnej zbiórce odpadów - Zasady segregacji odpadów komunalnych

Powrót na początek strony