Słynny "spodek" znów stał się wizytówką miasta

Dworzec Autobusowy - architektoniczna wizytówka Kielc, został uroczyście otwarty.

W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, parlamentarzyści oraz licznie zebrani kielczanie. Uczestników powitał prezydent Kielc Bogdan Wenta, który podkreślał znaczenie Centrum Komunikacyjnego dla miasta i regionu oraz dziękował wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie modernizacji dworca.

- Dzięki determinacji władz miasta w 2016 roku można było odkupić od PKS2 właśnie tą przestrzeń i przystąpić do projektu, którego wynik mamy za sobą. Firma Budimex w 2018 roku rozpoczęła, a dziś wszyscy widzimy ten efekt. Otwieramy nowoczesne Centrum Komunikacyjne - mówił Bogdan Wenta prezydent Kielc.

- Oddanie do użytku wyremontowanego dworca autobusowego, to spełnienie wieloletnich oczekiwań mieszkańców - podkreśliła Barbara Damian, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach. Prace modernizacyjne trwały od sierpnia 2018 roku, dzięki nim powstało nowoczesne Centrum Komunikacyjne, mogące obsługiwać przewoźników komunikacji miejskiej, busów, autobusów dalekobieżnych i międzynarodowych - dodała dyrektor ZTM. - W budynku zostały zastosowane nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne. Sam obiekt nadal jest unikalnym na skalę światową, a jego kształt nawiązujący do kosmicznego spodka rozpoznawalny jest niemal przez każdego. Warto podkreślić, że dworzec po przebudowie zachował swój oryginalny i niepowtarzalny charakter. Nadal jest tutaj wyspa, którą okrążają autobusy podjeżdżające na stanowiska odjazdowe - podkreślała Barbara Damian.

W części oficjalnej uroczystości głos zabrali również przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Polskiej Agencji Przedsiębiorczości oraz wykonawcy inwestycji firmy Budimex.

- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspiera wiele inicjatyw, w tym w ramach programu Polska Wschodnia tą inicjatywę. Duża kwota 68 mln zł jako całość inwestycji, z czego na samo finansowanie ze środków europejskich przeznaczyliśmy 48 mln zł. To bardzo dużo pieniędzy, jak na tego typu obiekt. Obiekt, który stał się połączeniem czegoś, co było czyli części historycznej z nową, nowoczesną częścią - mówił Grzegorz Puda, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

- Obiekt, który jest teraz za moimi plecami kosztował blisko 70 mln zł, z czego 70 procent pokryły środki unijne. Należy pamiętać, że jest to część większego projektu komunikacyjnego na sumę niespełna ćwierć miliarda złotych, gdzie 128 milionów zostanie również pokryte ze środków Unii Europejskiej - zaznaczył Marcin Czyża, z-ca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Cieszę się, że Firma Budimex S.A. wraz ze swoimi wykonawcami mogła zrealizować ten remont i modernizację Dworca Autobusowego PKS w Kielcach. Oczywiście, w tym procesie inwestycyjnym brało udział  wiele innych osób oraz instytucji i podmiotów - mówił Marcin Mazur, dyr. Rejonu Budimex S.A.

Występ Kieleckiego Teatru Tańca uświetnił ceremonię otwarcia Centrum Komunikacyjnego. Tancerze rozwinęli tradycyjną wstęgę, a łazik marsjański Politechniki Świętokrzyskiej dostarczył nożyczki.

Do przecięcia wstęgi, prezydent Kielc zaprosił przedstawicieli Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, marszałka województwa świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, wicewojewodę świętokrzyskiego Rafała Nowaka, byłego prezydenta Kielc Wojciecha Lubawskiego, projektantów obiektu oraz przedstawicieli wykonawcy modernizacji dworca.

Poświęcenia obiektu dokonał biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Marian Florczyk.

Centrum Komunikacyjne w nowej odsłonie, to bez wątpienią jeden z najnowocześniejszych dworców autobusowych w Polsce. Remont obiektu trwał dwa lata i kosztował prawie 70 milionów złotych. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Powrót na początek strony