Społeczna Rada Kultury rozpoczęła działalność

Wybitni przedstawiciele środowisk twórczych, artystów, naukowców i ekspertów, będą doradzać władzom Kielc w dziedzinie rozwoju kultury. We wtorek, 5 kwietnia 2022 roku Społeczna Rada Kultury spotkała się na pierwszym posiedzeniu, na którym wybrano prezydium Rady. Członków doradczego gremium powołał Prezydent Kielc spośród kandydatów zgłoszonych przez m.in. stowarzyszenia, fundacje, związki i instytucje kultury oraz radnych.

Trzynastoosobowy zespół konsultacyjny, doradczy, opiniodawczy i inicjatywny będzie wspierać władze Kielc w działaniach na rzecz rozwoju kultury w mieście. Efektem współpracy samorządu oraz członków Społecznej Rady Kultury będzie wypracowanie dobrego i skutecznego modelu współpracy instytucji kultury, środowisk artystycznych, twórców niezależnych i innych podmiotów w mieście.

- Dostrzegliśmy potrzebę zacieśnienia współpracy z przedstawicielami świata kultury, wymiany spostrzeżeń i doświadczeń. Jestem przekonany, że wspólnie podjęte działania pomogą nam jeszcze lepiej zintegrować to środowisko, a także wzbogacić ofertę kulturalną oraz jej promocję na terenie miasta, regionu i całego kraju – podkreślił Prezydent Kielc Bogdan Wenta.

Do zadań Rady należy m.in. inicjowanie działań i przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie kultury wśród mieszkańców, podejmowanie działań zmierzających do usprawnienia współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w obszarze kultury, integracji i aktywizacji środowisk oraz wspierania inicjatyw służących upowszechnianiu i rozwojowi kultury. Zadaniem Rady będzie również promowanie wydarzeń artystycznych i twórców oraz współpraca z Komisją Edukacji i Kultury Rady Miasta Kielce, w celu wypracowania nowych form i metod działalności kulturalnej.

Na pierwszym posiedzeniu Rada dokonała wyboru Prezydium Rady. Przewodniczącym jednogłośnie wybrany został prof. dr hab. Krzysztof Bracha, a jego zastępcą dr Paweł Ramiączek.

Wybór Prezydium nastąpił zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta poprowadził obrady do czasu wyboru Przewodniczącego Rady. Na posiedzeniu obecni byli również zastępca Prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska oraz dyrekcja Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UM Kielce.

- Chcę Państwu podziękować za przyjęcie zaproszenia do tego zacnego gremium, tym bardziej, że jest to praca społeczna. Jest to bym bardziej cenne nie tylko dla władz miasta, ale przede wszystkim dla mieszkańców i tych wszystkich, którzy chcą troszczyć się i opiekować kulturą w Kielcach. Ciało ma charakter doradczy i pozwólcie Państwo, że będziemy czerpać jak najwięcej wiedzy z Waszego doświadczenia. Jestem również przekonany, że będziecie Państwo znakomitymi ambasadorami wydarzeń kulturalnych w naszym mieście - powiedział zastępca Prezydenta Kielc Marcin Chłodnicki.   

- Dziś wielki dzień dla kultury Kielc, ponieważ od lat zabiegaliśmy o to, żeby takie gremium zostało powołane. Dziękuję Prezydentowi Kielc, że wsłuchał się w głos kulturalnej społeczności miasta, która zabiegała o tę współpracę, ponieważ potrzebujemy rozwoju kultury w naszym mieście. Jako członek Komisji Kultury Rady Miasta polecam się i liczę na owocną współpracę - powiedziała wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska. 

Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie, a za udział w jej pracach nie otrzymują wynagrodzenia. Rada działa na podstawie przyjętego przez siebie Regulaminu zaakceptowanego przez Prezydenta Miasta Kielce.

Członkowie Społecznej Rady Kultury:

prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, dr h.c. - wieloletni były rektor Politechniki Świętokrzyskiej, inicjator powołania Ogólnopolskiego Przeglądu Chórów Akademickich „Święty Krzyż”, w którym uczestniczą najlepsze chóry wyższych uczelni z całego kraju. Jest także pomysłodawcą i współtwórcą zespołu „Wołosatki”.

prof. dr hab. Krzysztof Bracha - historyk, mediewista, zajmuje się historią kultury polskiego i europejskiego średniowiecza. Zajmuje się popularyzacją wiedzy historycznej i dziedzictwa kulturowego regionu. Konsultant i współorganizator pierwszej w historii wystawy bezcennego rękopisu „Kazań świętokrzyskich" w klasztorze na Świętym Krzyżu. Znawca i popularyzator najstarszych kolekcji średniowiecznych rękopisów w zbiorach kieleckich.

dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK - dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK, specjalizuje się w etnolingwistyce i komunikacji językowej. Współpracuje z Komisją Etnolingwistyczną Komitetu Językoznawstwa PAN. Autorka wielu publikacji poświęconych językowo-kulturowemu obrazowi świata i polskiej kulturze ludowej. Wiceprzewodnicząca Interdyscyplinarnego Zespołu do Badań Dziedzictwa Kulturowego Świętego Krzyża.

dr Paweł Ramiączek, prof. SAN - Dziekan Filii Społecznej Akademii Nauk w Kielcach i Tarnobrzegu. Nauczyciel akademicki, specjalizujący się w naukach prawnych, politycznych oraz prawach człowieka.  Autor wielu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Członek Rady Programowej Radia Kielce, komentator spraw prawnych i ważnych wydarzeń politycznych w lokalnych i ogólnopolskich mediach.

dr Jan Główka - były wieloletni dyrektor Muzeum Historii Kielc. Autor i współautor wielu wystaw muzealnych oraz wydarzeń kulturalnych nawiązujących do historii Kielc.

Alicja Obara - była Radna Miasta Kielce, była Przewodnicząca Komisji Kultury, Turystyki i Promocji Miasta. Była członkini Rady Społecznej Muzeum Wsi Kieleckiej. Fotograficzka, należy do Stowarzyszenia Fotoklub RP. Uczestniczka m.in. wielu wystaw artystycznych, miejskiego projektu „Teatr, Mama, Tata i Ja”.

Aneta Czaban – redaktorka naczelna Radia Fama w Kielcach, konferansjerka, dziennikarz radiowy z ponad 20-letnim stażem zajmujący się głównie działem kultury. Autorka rozmów z wieloma artystami. Organizatorka wielu wydarzeń kulturalnych w Kielcach i regionie świętokrzyskim, m.in. Festiwalu o Koronę Kielc na Kadzielni, wyborów Miss Polonia Ziemi Świętokrzyskiej, imprez charytatywnych. Konferansjer wielu koncertów i gal, konferencji, wernisaży, premier teatralnych i targów.

Piotr Litwin – przedsiębiorca zajmujący się kompleksową organizacją imprez oraz eventów dla firm, urzędów i miast w kraju oraz za granicą. Organizator kilkudziesięciu koncertów znanych gwiazd. Współorganizator Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, spektakli teatralnych m.in. Teatru Stu, Bagatela oraz programu telewizyjnego Klinika Skeczów Męczących. Pracował przy organizacji Międzynarodowego  Festiwalu Muzycznego  im. Krystyny Jamroz.

Łukasz Sobieraj - prezes Fundacji „Scyzoryki”. Muzyk, kompozytor, autor tekstów, manager muzyczny, wokalista i lider zespołów Fliper, Tacy Sami i Hit Boyz. Dyrektor artystyczny ogólnopolskiego festiwalu Nagrody Muzyczne  „Scyzoryki Festiwal”. Kierownik muzyczny, kierownik produkcji i kierownik planu wielu koncertów, widowisk artystycznych, jak również programów i koncertów telewizyjnych.

Jacek Rudnicki - wicedyrektor Filharmonii Świętokrzyskiej. Był współorganizatorem Międzynarodowego Festiwalu „Jeunesses Musicales”, Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej oraz Świętokrzyskich Dni Muzyki.

Andrzej Dąbrowski - dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach. Społecznik, wielokrotnie nagradzany za swoją działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury. Jest przewodniczącym Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych oraz członkiem Rady Naukowej Biblioteki Narodowej. Utworzył m.in. konsorcjum bibliotek publicznych, które bezpłatnie udostępniają w Świętokrzyskiej e-czytelni publikacje elektroniczne z platformy IBUK Libra.

Tomasz Bator - członek Związku Polskich Artystów Fotografików w Kielcach. Organizator wielu wydarzeń artystycznych związanych z fotografią i sportem. Zaangażowany w działalność kulturalną i edukacyjną regionu świętokrzyskiego.

Tomasz Rowiński - tancerz, choreograf, animator kultury, wielokrotnie nagradzany w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury. Prowadzi Studio Tańca i Stylu „Rewanż”, które wielokrotnie zdobyło mistrzostwo Polski, Europy i Świata w kategorii show dance/produkcja. 

Powrót na początek strony