Społeczna Rada Kultury spotkała się ostatni raz w kadencji

Ostanie w tej kadencji posiedzenie Społecznej Rady Kultury odbyło się dziś w Domu Środowisk Twórczych. Wiceprezydent Marcin Chłodnicki podziękował jej członkom za zaangażowanie i wsparcie dla władz miasta.

W Radzie zasiadają wybitni przedstawiciele środowisk twórczych, artyści, naukowcy i eksperci, którzy doradzają władzom Kielc w dziedzinie rozwoju kultury. Członków tego doradczego gremium powołał prezydent spośród kandydatów zgłoszonych przez m.in. stowarzyszenia, fundacje, związki i instytucje kultury oraz radnych.

Trzynastoosobowy zespół konsultacyjny, doradczy, opiniodawczy i inicjatywny powstał po to, by wspierać władze Kielc w działaniach na rzecz rozwoju kultury w mieście.

Podczas ostatniego w tej kadencji spotkania Tomasz Bator, członek Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Świętokrzyski, wygłosił referat pt. „Środowisko kieleckich fotografików i Kielecka Szkoła Krajobrazu”, a wiceprezydent Marcin Chłodnicki wręczył pamiątkowe dyplomy.

Powrót na początek strony