Społeczni poszukiwacze drzew nagrodzeni

Zespół „Zielona Moc 1” oraz zespół „Moc Drzew 2” ze Szkoły Podstawowej nr 5, zespół ze Szkoły Podstawowej nr 39 oraz zespół MOW ze Szkoły Podstawowej nr 40 odebrali w środę, 22 czerwca nagrody w konkursie „Namierzamy drzewa”. Za wykonaną pracę podziękowała wszystkim uczestnikom wiceprezydentka Agata Wojda.

Zadaniem uczniów klas 6 – 8  było rozpoznawanie drzew rosnących na ogólnodostępnych przestrzeniach na terenie Kielc i dokumentowanie ich położenia z wykorzystaniem aplikacji mobilnej „Ulepszamy Kielce”. Przede wszystkim chodziło o miejsca, do których ma bezpłatny dostęp bliżej nieokreślona liczba ludzi – drogi i ulice, tereny zielone, parki, skwery czy budynki stanowiące własność publiczną. Uczestnicy musieli także przygotować prezentację multimedialną.

- Bardzo dziękuję, że zostaliście naszymi społecznymi pomocnikami i za Wasz wkład w inwentaryzację zieleni w mieście. To dla nas bardzo ważne przedsięwzięcie, ponieważ w Kielcach zmieniamy podejście do zieleni i chcemy, by był to jeden z naszych priorytetów. Bardzo dziękuję też, że jesteście grupą mieszkanek i mieszkańców naszego miasta, którym nie trzeba tłumaczyć jak ważna jest roślinność w mieście – mówiła podczas spotkania z laureatami konkursu wiceprezydentka Agata Wojda.

Wyniki konkursu

Prezydent Miasta Kielce uroczyście ogłasza, że Konkurs "Namierzamy drzewa został rozstrzygnięty z następującymi wynikami:

Nagrody otrzymali:

• Zespół "Moc Drzew 2" ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kielcach w składzie 13-osobowym, nauczyciel prowadzący: pani Magdalena Leszczyńska.

• Zespół ze Szkoły Podstawowej Nr 39 w Kielcach w składzie 7-osobowym, nauczyciel prowadzący: pani Anna Kwiecień.

• Zespół "Zielona Moc 1" ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Kielcach w składzie 12-osobowym, nauczyciel prowadzący: pani Agnieszka Baran.

Nagrodę specjalną otrzymał:

• Zespół MOW ze Szkoły Podstawowej Nr 40 w Kielcach w składzie 8-osobowym, nauczyciele prowadzący: pani Edyta Wesołowska, pan Marcin Gębski.

Prezentacje multimedialne poszczególnych Zespołów:

Zespół "Moc Drzew 2" 

Zespół ze Szkoły Podstawowej Nr 39 

Zespół "Zielona Moc 1" 

Zespół MOW ze Szkoły Podstawowej Nr 40

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 nagrodzonego w konkursie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.

Pomoc Techniczna.png

Powrót na początek strony