Spotkania warsztatowe dla firm i samorządów

Warsztat dla beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 z województwa świętokrzyskiego, odbędzie się 1 czerwca w Filharmonii Świętokrzyskiej od godz. 11.00. Liczba miejsc ograniczona.

Spotkanie będzie mieć charakter informacyjno-warsztatowy. Przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będą informować beneficjentów FEPW (samorządy, przedsiębiorców) o możliwościach wsparcia z programu, warunkach przyznania dofinansowania i realizacji projektów (m.in. kryteriach wyboru projektów), a przede wszystkim zachęcić do składania wniosków o dofinansowanie.

Liczba miejsc jest ograniczona, potwierdzenie obecności do 22 maja br. za pomocą formularza dostępnego pod adresem: www.warsztatyfepw.gov.pl.

Zaproszenie_ogolne.jpg

Powrót na początek strony