Spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów

W Urzędzie Miasta Kielce odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów. W spotkaniu udział wzięli kieleccy seniorzy, a także Bożena Szczypiór zastępca prezydenta Kielc i Magdalena Gościniewicz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz przedstawiciele policji.

W Kielcach gościła czteroosobowa delegacja Przedstawicieli Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów, byli to: Barbara Szafraniec, przewodnicząca, Marek Bochowicz wiceprzewodniczący, Jadwiga Szaradowska, członek oraz Maria Herzog-Majewska, koordynator projektu Aktywni+ 2022. Uczestnicy spotkania zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi m.in. partycypacji Rad Seniorów w samorządzie terytorialnym i na poziomie ogólnopolskim, a także podejmowania inicjatyw ustawodawczych.

Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów (OPoWRS) powstało w 2015 r w Krakowie, jako oddolna inicjatywa gminnych Rad Seniorów z sześciu dużych miast Polski. Obecnie zrzesza rady seniorów z 90 miast i gmin. Dzięki zaangażowaniu ośrodków senioralnych z tak wielu stron kraju, Porozumienie staje się organizacją, której głos liczy się w sprawach polityki senioralnej. Wspólne działanie daje szanse realnego wpływu na bieżącą politykę społeczną osób starszych w Polsce.

Porozumienie jest organizatorem Ogólnopolskiego Kongresu Rad Seniorów, w ramach którego przedstawiciele seniorów z całej Polski mają możliwość spotkania się, wymiany doświadczeń, przedyskutowania problemów, z którymi mierzą się na co dzień, a także przedstawienia swoich oczekiwań i potrzeb. Pod koniec 2020 r. odbyła się trzecia edycja tego wydarzenia, tym razem on-line. Wzięło w niej udział około 200 osób.

Powrót na początek strony