Strategia #Kielce2030. Trwa zgłaszanie propozycji

Trwa zgłaszanie propozycji projektowych w ramach Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City. Jeśli masz pomysł na ciekawy projekt, który wpisuje się w Strategię Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City, zgłoś go do Urzędu Miasta Kielce. Na propozycje czekamy do końca sierpnia br.

Zgłaszanie projektów do realizacji odbywa się poprzez Fiszkę Projektową. Wypełnić ją może każdy mieszkaniec Kielc.

Wypełnioną fiszkę należy przesłać na adres mailowy: strategiakielc@um.kielce.pl.

„Strategia Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City” - jest dokumentem ambitnym i nowoczesnym, ale równocześnie realnym oraz wykonalnym, gdyż tylko zrealizowanie wszystkich postawionych celów i założeń pozwoli na osiągnięcie naszej wizji miasta w roku 2030.

Ponadto Strategia jest zgodna z dokumentami nadrzędnymi i bazuje na starannie przeprowadzonej diagnozie stanu obecnego Kielc - jest zatem wiarygodna. Przy tworzeniu dokumentu inspirowaliśmy się doświadczeniami innych miast i trendami rozwojowymi z całego świata.

Miasto inteligentne jako dominujący kierunek rozwojowy ma być impulsem do działania popartym w realizacji sprawdzonymi doświadczeniami liderów w zakresie wdrażania tej idei. W trakcie opracowywania Strategii przede wszystkim jednak czerpaliśmy z doświadczeń i opinii mieszkańców Kielc.

 

Powrót na początek strony