Studenci z Winnicy otrzymali stypendia

Zobacz w Internetowej Telewizji Kielce

 

Podczas  sesji Rady Miasta Kielce 23 studentów z naszego miasta partnerskiego na Ukrainie - Winnicy, uroczyście otrzymało z rąk prezydenta Kielc decyzje przyznające stypendium na rok akademicki 2014/2015. Stypendium w wysokości 500 złotych miesięcznie otrzymują studenci studiów stacjonarnych na kieleckich uczelniach wyższych, którzy jednocześnie są absolwentami szkół średnich i wyższych z Winnicy.


W  roku akademickim 2014/2015 odnotowany został ponad 7-krotny wzrost liczby żaków z naszego miasta partnerskiego studiujących w Kielcach w porównaniu z rokiem ubiegłym. W wydarzeniu tym brali również udział przedstawiciele władz i organizacji polskich z Winnicy, którzy aktywnie wspierają współpracę w tym obszarze. Nadrzędnym celem przyznawania pomocy stypendialnej jest wsparcie kieleckiego środowiska akademickiego, poprzez zachęcanie absolwentów szkół średnich i wyższych z Winnicy na Ukrainie, do podejmowania nauki na kieleckich uczelniach, przy jednoczesnym wsparciu Rodaków tam zamieszkałych, chcących studiować w ojczystym kraju swoich przodków. Podjęte działania w wydatny sposób przyczyniają się do poprawy wskaźnika określającego ilość obcokrajowców studiujących na kieleckich uczelniach.

Powrót na początek strony