Stypendia dla studentów z Winnicy

27 listopada o godzinie 12.00 w auli budynku rektoratu Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (ul. Żeromskiego 5) odbędzie się uroczystość wręczenia decyzji Prezydenta Miasta Kielce, dotyczących przyznania stypendium studentom z Winnicy na rok akademicki 2015/2016. Warunkiem otrzymania wsparcia jest posiadanie dyplomu szkoły średniej lub wyższej z Winnicy oraz pobieranie nauki na studiach stacjonarnych w wybranej uczelni wyższej w Kielcach.

 

W bieżącym roku akademickim pomoc finansową otrzyma blisko 60 studentów z Winnicy, co stanowi niemalże 3-krotny wzrost liczby osób objętych wsparciem w porównaniu do roku poprzedniego. Największa grupa żaków z Podola studiuje w UJK. Każdy ze stypendystów otrzyma kwotę 500 złotych miesięcznie przez okres 9 miesięcy nauki. Suma środków planowanych na niniejszy cel w budżecie miasta Kielce wynosi ogółem około 300 000,00 zł.

 

Gośćmi honorowymi jutrzejszej uroczystości będą m.in. J.E. Oleh Mandiuk - Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie, a także Włodzimierz Pawłowski i Jan Glinczewski - prezesi Konfederacji Polaków Podola, którzy aktywnie włączają się w promocję kieleckich uczelni oraz rekrutację ich przyszłych studentów na Ukrainie.

 

Realizowany przez Miasto Kielce od 2014 roku program jest unikalny w skali całej Polski i stanowi doskonałą inwestycję w rozwój partnerstwa nie tylko naszych miast, ale również państw, a młodzi winnicznie studiujący w Kielcach staną się gwarantami kontynuacji naszej współpracy oraz europejskiego kursu Ukrainy w przyszłości. Prowadzone działania wspierają także ważny proces umiędzynarodawiania kieleckich szkół wyższych.

Powrót na początek strony