Stypendia dla studentów z Winnicy na Ukrainie

W roku akademickim 2020/2021 możliwość ubiegania się o stypendium mają studenci z Ukrainy. Wsparcie przyznawane jest, jeśli student jest absolwentem szkoły średniej lub wyższej z miasta partnerskiego Kielc - Winnicy na Ukrainie oraz kontynuuje studia na kolejnym roku nauki.

 

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje studentom, którzy:

  1. mają status studenta jednolitych studiów stacjonarnych, studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia realizowanych na uczelni wyższej w Kielcach,
  2. są absolwentami szkoły średniej lub wyższej w Winnicy na Ukrainie,
  3. w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczyli dany rok studiów poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium,
  4. nie przebywają na urlopie, o którym mowa w art. 172 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

 

Ze względu na to, że program stypendialny dla studentów z Winnicy na Ukrainie wygaśnie we wrześniu 2021 r., stypendia będą przyznawane jedynie studentom, którzy kontynuują studia na kolejnym roku nauki. 

Wnioski należy składać w budynku Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6 pok. nr 12 w terminie od 1 do 15 października 2020 r. lub przesyłką pocztową na adres Urząd Miasta Kielce, ul. Rynek 1.

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania znajdują się w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta ul. Strycharska 6, pok. nr 10, nr tel. 36-76-635.

Powrót na początek strony