Stypendium za osiągnięcia sportowe w 2023 roku. Złóż wniosek

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, przypomina, że w dniu 15 grudnia 2023 r., upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe uzyskane w roku 2023. Określenie zasad, tryb przyznawania oraz rodzaj i wysokość stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe są zgodne z Uchwałą Rady Miasta Kielce z dnia 23 grudnia 2010 r. (z późniejszymi zmianami).

O stypendia ubiegać się mogą reprezentanci kieleckich klubów sportowych, którzy reprezentują dyscyplinę objętą krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwem, jako junior młodszy, junior, junior starszy lub młodzieżowiec oraz spełniają wymagania zawarte w uchwale nr IV/50/2010 Rady Miasta Kielce

Ponadto zawodnik powinien spełniać jedno z niżej wymienionych kryteriów:

  • brał udział w zawodach rangi Igrzyska Olimpijskie lub Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Europy,
  • został powołany przez właściwy polski związek sportowy do kadry narodowej w dyscyplinach indywidualnych oraz reprezentacji kraju w grach zespołowych na Mistrzostwa Świata lub Europy na dany rok kalendarzowy, 
  • zajął I, II lub III miejsce w zawodach sportowych rangi Mistrzostwa Polski, 
  • zajął I miejsce w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim w ramach współzawodnictwa w „Systemie Sportu Młodzieżowego”. 

Przez określenie Mistrzostwa Polski rozumie się również Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach letnich, halowych i zimowych.

Uprawnionymi do występowania z wnioskami o stypendia sportowe są: zawodnicy, kluby sportowe, związki sportowe, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach.

Wnioski należy składać drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego) lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Kielce:

  • ul. Strycharska 6, pok. nr 12,
  • ul. Rynek 1, pok. nr 12.

Osobami do kontaktu w ww. sprawie są Pani Justyna Łukasik i Anna Januchta tel. 41 36 76 620 (Referat Sportu i Turystyki). 

Pliki do pobrania

Lp. Nazwa Typ Rozmiar
1. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego.docx DOCX 24.45 KB
Powrót na początek strony