Świąteczna wizyta w Winnicy

Delegacja Miasta Kielce z przewodniczącym RM Tomaszem Boguckim przebywała z wizytą w Winnicy. Goście z Kielc wzięli udział w świątecznym koncercie przygotowanym przez rodaków skupionych w Konfederacji Polaków Podola. Podczas mikołajkowej gali przekazane zostały dary przywiezione z Polski. Grupa Edukacyjna S.A., która pozytywnie odpowiedziała na apel Prezydenta Kielc bezpłatnie przekazała na rzecz Polaków z Podola 55 kompletnych zestawów edukacyjnych dla klas I-III szkoły podstawowej. Ofiarowane podręczniki posłużą do nauki języka polskiego dzieciom uczęszczającym do sobotnio-niedzielnej szkoły polskiej prowadzonej przez Konfederacje Polaków Podola. W czasie uroczystości najmłodsi zgromadzeni otrzymali także słodkie upominki przekazane przez kielecką firmę Społem. Reprezentacja Kielc spotkała się również z przedstawicielami władz Winnicy.

Powrót na początek strony