Święto Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Niemal trzystu uczniów klas mundurowych i niemundurowych Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach złożyło ślubowanie. Uroczystość odbyła się na Placu Artystów. Wydarzenie uświetnił pokaz musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej Niepublicznego Technikum Zawodowego im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ ZDZ w Kielcach.

Apel na Placu Artystów poprzedziła msza święta w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kielcach, przemarsz młodzieży ulicami miasta oraz pokaz musztry paradnej. Po pokazie odbyło podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu państwowego. Następnie ceremonia ślubowania, przemówienia okolicznościowe i defilada pododdziałów. Uroczystość zakończył koncert Orkiestry Wojskowej z Radomia.

- Ślubowanie klas mundurowych, jak i pozostałych klas pierwszych ma ogromne znaczenie dla całej społeczności szkolnej. Uroczystość ma charakter podniosły i jest realizowana zgodnie z ceremoniałem wojskowym. To doskonała okazja, aby zobaczyć, jak pięknie prezentuje się nasza młodzież, stojąc na straży wartości patriotycznych - mówi Zbigniew Ciupiński, dyrektor Zespołu Szkół ZDZ w Kielcach.

Powrót na początek strony