Świętokrzyski Klaster Wodorowy im. Braci Łaszczyńskich

Przedstawiciele prawie 30 instytucji podpisali deklarację o powołaniu Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich. Uroczystość odbyła się w należącej do Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych Kopalni Jaźwica w gminie Chęciny. Grupa stworzona z inicjatywy ŚKSM planuje ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych i zastąpienie ich zeroemisyjnym wodorem.

Deklarację podpisali m.in. marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, Pełnomocnik Premiera ds. Czystego Powietrza Bartłomiej Orzeł, a także przedstawiciele władz samorządowych w tym Miasta Kielce oraz gmin: Chęciny, Miedziana Góra, Łagów, Daleszyce i Morawica.

W uroczystym podpisaniu dokumentu uczestniczyła zastępczyni prezydenta Kielc Agata Wojda. - Dbanie o środowisko naturalne i ograniczanie negatywnego oddziaływania to jedne z największych wyzwań XXI wieku – podkreśliła Agata Wojda.

Dokument o powołaniu Klastra podpisał również prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Cezariusz Lesisz oraz przedstawiciele wiodących polskich firm zaangażowanych w rozwój technologii wodorowych, w tym Columbus Energy, SBB Energy, AIUT, Bisek Asfalt i Inwex, a także przedstawiciele świata nauki, w tym głównych instytucji naukowych w województwie: Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i Politechniki Świętokrzyskiej oraz przedstawiciele Instytutu Energetyki i Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Sygnatariusze deklaracji dążą do stworzenia do 2030 roku zeroemisyjnych źródeł energii zdolnych do produkcji 4 terawatogodzin energii rocznie oraz elektrolizerów wodoru o mocy 250 MW co ma się przełożyć na produkcję 50.000 ton czystego wodoru do napędu ciężkiego sprzętu, ciężarówek i transportu publicznego w miastach. Ma to dać redukcję emisji CO2 o 400.000 ton rocznie.

Klaster został nazwany imieniem Braci Łaszczyńskich w celu docenienia i upamiętnienia wybitnych polskich przedsiębiorców, jakimi byli Stanisław i Bolesław Łaszczyńscy, którzy już ponad 100 lat temu zainaugurowali pierwszy proces elektrolizy na ziemi świętokrzyskiej. Na początku XX wieku prowadzili oni eksploatację rud miedzi w Miedziance k. Chęcin. W roku 1902 jako jedni z pierwszych na świecie wyprodukowali miedź i cynk w procesie elektrolizy.

Powrót na początek strony