Symboliczne otwarcie ścieżki im. Jerzego Kapuścińskiego

Trasa edukacyjna im. Jerzego Kapuścińskiego na Kadzielni doczekała się oznakowania w terenie. Na ścieżce spotkać można charakterystyczne żółto-czarne znaki z inicjałami "JK". Ponadto Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji zamontował tablicę informacyjną z planem Kadzielni, na którym odznaczono przebieg ścieżki. Znajduje się tam również, krótka informacja na temat Jerzego Kapuścińskiego.

Dziś przy wiacie obok ławeczek na Kadzielni odbyło się symboliczne otwarcie trasy. W wydarzeniu udział wziął Stanisław Kapuściński, najmłodszy brat Jerzego, a także grupa jego przyjaciół oraz przedstawiciele Geoparku.

- Odkąd pamiętam Jurek zawsze wyciągał nas na różne wycieczki po regionie i kraju. Teraz nam go brakuje. Dlatego zarówno dla mnie jak i dla całej rodziny jest to bardzo miły gest. Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego śladu po nim - mówił Stanisław Kapuściński.

Ścieżka edukacyjna w Parku Kadzielnia została oddana do użytku w 2019 roku, w ramach projektu ,,Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce’’. W 2019 roku z inicjatywy grupy przyjaciół, Rada Miasta w Kielcach uchwaliła nadanie ścieżce imienia znanego przewodnika i regionalisty Jerzego Kapuścińskiego.

Patron ścieżki ur. 6 listopada 1939 r. w Drugni, to jeden z najbardziej znanych i zasłużonych przewodników i miłośników świętokrzyskiej przyrody a także autor licznych publikacji popularyzujących nasz region. Jerzy Kapuściński pełnił również wiele funkcji społecznych w PTTK, Lidze Ochrony Przyrody oraz Loży Jerzych. Jako wybitny znawca regionu świętokrzyskiego propagował jego walory przyrodnicze i kulturowe poprzez prelekcje i słuchowiska radiowe.

Powrót na początek strony