Sypnęło śniegiem. Miejskie służby w akcji

Pługopiaskarka na kieleckich ulicach
zdj. RPZiUK

We wtorek, 28 listopada pierwsze pługopiaskarki wyjechały na kieleckie ulice już o godz. 4. Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych, które na zlecenie miasta zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg, na początku do akcji skierowało 12 pojazdów, w tym pługopiaskarki oraz ciągniki z pługiem i rozsiewaczem. Natomiast o 8 rano pracownicy RPZiUK rozpoczęli akcję patrolowo-interwencyjną na chodnikach. Wziął w niej udział jeden duży ciągnik, używany do odśnieżania alei oraz trzy ciągniki Kubota z rozsiewaczami.

Akcja patrolowo-interwencyjna o godz. 11 przeszła w akcję czynną, w ramach której systematycznie odśnieżane jest całe miasto. Do działania skierowano 24 pojazdy do odśnieżania ulic i posypywania solą oraz piaskiem.

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, obowiązuje kolejność odśnieżania ulic. Te zostały podzielone na trzy grupy. W pierwszej znalazło się 86 ulic podstawowego układu komunikacyjnego miasta, w tym również drogi krajowe i wojewódzkie przebiegające przez stolicę regionu. Następne w kolejności są 163 ulice o istotnym znaczeniu komunikacyjnym. Trzecią grupę tworzy pozostałe 287 ulic, głównie o charakterze lokalnym.

Akcją Zima kieruje Miejski Zarządu Dróg w Kielcach. Od 1 grudnia, przez całą dobę będą dyżurować pracownicy kontrolujący sytuację na kieleckich ulicach, zarówno poprzez kamery monitoringu, jak i patrole w terenie.

Pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg mogą na bieżąco kontrolować to, gdzie obecnie znajdują się pługopiaskarki i w razie potrzeby korygować ich trasy. Wszystkie pojazdy Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych wyposażone są w nadajniki GPS.

Straż Miejska przypomina również o obowiązkach jakie w zakresie zimowego utrzymania chodników mają też niektórzy właściciele i zarządcy nieruchomości. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązani są oni do usuwania błota, śniegu i lodu z chodników bezpośrednio przyległych do granicy nieruchomości.

Powrót na początek strony