Tegoroczni maturzyści ukończyli rok szkolny

Tegoroczni maturzyści zakończyli dzisiaj rok szkolny. Ze względu na trwającą pandemię zabrakło tradycyjnych uroczystości. Odbiór świadectw odbywał się w ścisłym reżimie sanitarnym, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.

Dyrekcja każdej z placówek samodzielnie ustalała sposób odbioru świadectw ukończenia szkoły średniej, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Najczęściej odbywało się to w małych grupach i osobnych pomieszczeniach np. na sali gimnastycznej.

Poza świadectwami abiturienci otrzymali również loginy i hasła umożliwiające dostęp do wyników egzaminów maturalnych. Te rozpoczną się już 4 maja o godzinie 9.00.

W tym roku szkoły średnie, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce ukończyło ponad 2,7 tys. uczniów. W maju, do egzaminu maturalnego przystąpi ponad 3,3 tys. przy czym blisko 650 to absolwenci z lat ubiegłych.

Powrót na początek strony