Terminy i zasady naboru do szkół ponadpodstawowych

Wnioski będzie można składać od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. w Systemie Elektronicznego Naboru.

 

W roku szkolnym 2021/2022 Miasto Kielce przygotowało dla absolwentów szkół podstawowych 2959 miejsca w 91 oddziałach:
•    46 oddziałów w liceach ogólnokształcących, w tym jeden oddział międzynarodowy i dwa oddziały mistrzostwa sportowego;
•    38 oddziałów w technikach;
•    7 oddziałów w branżowych szkołach I stopnia.

 

Szkołę Podstawową w roku szkolnym 2020/2021 skończy 1478 uczniów kieleckich szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Kielce (w tym 57 uczniów w szkołach specjalnych).

Podobnie jak w poprzednich latach rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych na ternie Miasta Kielce będzie prowadzona w Systemie Elektronicznego Naboru.

Kandydaci najpierw muszą założyć konto. Na specjalnie utworzonej stronie internetowej https://kielce.e-omikron.pl/ trzeba będzie wybrać opcję „Wprowadź wniosek”, wpisać numer PESEL i ustalić hasło. Te dane będą potrzebne przy kolejnym logowaniu.

Od 17 maja od godziny 8:00 do 21 czerwca do godziny 15:00 abiturienci będą wybierali szkoły ponadpodstawowe i klasy do których chcą być przyjęci. Kandydaci mogą wskazywać dowolną liczbę placówek i klas. Jako pierwszą młodzi ludzie powinni wskazać szkołę, na której najbardziej im zależy.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z oddziałami międzynarodowymi lub sportowymi składają wniosek do 31 maja 2021 r. do godz. 15:00.

Po wypełnieniu wniosku w Systemie należy go wydrukować i dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru.

Od 25 czerwca do 14 lipca br. uczniowie będą mieli czas na wprowadzenie do systemu ocen i osiągnieć ze świadectwa oraz wyników egzaminu ósmoklasisty. W tym terminie należy również dostarczyć świadectwo do szkoły pierwszego wyboru.

22 lipca zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

Szczegóły dotyczące naboru, rekrutacji uzupełniajacej i opis działania Systemu Elektronicznego Naboru

Powrót na początek strony